Nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

08:24 22/05/2022

Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc, đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 3.131 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 116.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Theo đánh giá tại Hội nghị, sau một năm triển khai, kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng

Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận số 01 đã được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Các kế hoạch, chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện với thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh.

Đại biểu Hải Phòng tham dự Hội nghị

Phát biểu luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, với nhiều cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất một số giải pháp cụ thể. Đồng chí nêu rõ, trên thực tế có nhiều đổi mới trong triển khai mô hình học tập, nêu cao việc phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại biểu Hải Phòng tham dự Hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục gắn việc học tập, làm theo Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết TW4 khóa XII và XIII, cũng như Kết luận số 21-KL/TW của hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí cũng lưu ý, trong công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kiên trì, liên tục nhưng phải uyển chuyển, linh hoạt, phong phú, bằng nhiều hình thức, bảo đảm dễ thấm, dễ ngấm, dễ hiểu.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bộ sách góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại../.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông