Ngành GD-ĐT Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính: Rút ngắn khoảng cách trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ giáo dục

  09:22 14/10/2019

  Sự lan tỏa của cách mạng công nghệ 4.0 với những bước đột phá của công nghệ số, đòi hỏi phải cải cách toàn diện, sâu sắc nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng. Nắm bắt xu thế, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ.

  Tiếp công dân tại Bộ phận "Một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

  Sáng 3-10, tại bộ phận Văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, các cán bộ văn phòng đang thực hiện công việc: tiếp nhận công văn, ghi sổ…; sau đó phân loại, chuyển công văn đi các đơn vị ngoài Sở hoặc đến các phòng liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lưu văn bản đúng quy định…

  Các bước công việc nếu chỉ được thực hiện thủ công, sẽ tốn nhiều thời gian, nhân lực. Với số lượng công văn, giấy tờ lớn sẽ thực sự không dễ dàng, hơn nữa việc tra cứu lại văn bản giấy tờ đã lưu trữ cũng gặp nhiều khó khăn.

  Hạn chế này đã được khắc phục kể từ năm 2015, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan và triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành HP-e office, thực hiện quản lý văn bản đi và đến, điều hành nội bộ thông qua mạng kết nối giữa các đơn vị trong Sở. Thông tin sau khi tiếp nhận sẽ được Văn phòng chuyển thông qua mạng nội bộ tới các phòng chuyên môn để nắm bắt và triển khai thực hiện. Cũng như vậy, các văn bản chỉ đạo điều hành trong toàn ngành cũng được xử lý, lưu chuyển phần lớn thông qua kết nối mạng nội bộ.

  Thông qua đó đã đẩy nhanh lưu thông văn bản chỉ đạo, xử lý thông tin, giảm dần việc phát hành văn bản giấy, kiểm soát được quá trình tiếp nhận và xử lý văn bản. Chính vì vậy, việc triển khai phần mềm văn phòng điện tử mang lại hiệu quả thực tiễn và là một bước đi có tính đột phá trong cải cách hành chính ở ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

  Yếu tố then chốt trong đột phá cải cách hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng từ nhận thức, sớm chọn giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hành chính công. Qua 4 năm, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng từng bước đổi mới, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Với mục đích chuẩn hóa cải cách hành chính, Sở đã chủ động rà soát số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo phân cấp, niêm yết công khai danh mục tại Bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử của đơn vị, tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Thống kê đến nay, có 37 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, bao gồm: 29 thủ tục trong lĩnh vực Giáo dục, 5 thủ tục trong lĩnh vực quy chế, tuyển sinh và 3 thủ tục thuộc lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ. Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được áp dụng đối với 12 thủ tục.

  Nhờ đó, các giao dịch hành chính đều được bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm về tiến độ thời gian, số lượng, chất lượng và sự minh bạch trong quá trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu về cải cách hành chính. Các cá nhân, tổ chức có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo không những tiết kiệm thời gian đi lại mà còn có thể giám sát tiến độ, chất lượng giải quyết của Sở, bảo đảm sự hài lòng của người dân và tổ chức.

  9 tháng đầu năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.331 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có tới hơn 1.200 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống công trực tuyến và trả kết quả giải quyết 44 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Cán bộ văn phòng Sở GD-ĐT nghiêm túc trực ban trong giờ hành chính

  Một trong những nhiệm vụ, mục tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo của thành phố cho năm 2019 là phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Khai thác hiệu quả phần mềm HP - e office, văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, nhanh gọn và chính xác. Hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao.

  Bên cạnh đó, thực tế triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cùng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thực thi công vụ, nêu cao vai trò người đứng đầu cũng nhận về sự đồng tình, hưởng ứng từ tập thể. Việc phân công công việc và xác định vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, chuyên viên dựa theo quan điểm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; “một việc – một đầu mối xuyên suốt”, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên “vừa hồng vừa chuyên”, phát huy sức sáng tạo, năng động và ý thức tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

  Đến nay, đã có 2.500 cá nhân của 800 đơn vị giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thực hiện gửi, nhận văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản điện tử HP-e office. Việc triển khai rộng rãi tới các trường, cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian tiếp nhận, chuyển giao văn bản, hình thành trục liên thông điện tử giữa các cấp. Nhờ đó, mọi thông tin, kế hoạch đều triển khai kịp thời, bảo đảm hoạt động của các nhà trường đi đúng hướng.

  Năm học 2018-2019 khép lại cùng những dư vang về một mùa vàng thành tích của các thầy trò, nhà trường tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, nối dài thêm chuỗi thành tích 23 năm thành phố có học sinh giỏi quốc tế - điều mà không phải địa phương nào cũng có được.

  Năm học 2019-2020 đã khởi đầu. Đây cũng là năm mà ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp phù hợp với yêu cầu của năm học; tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

  Bằng những cách làm hiệu quả, thống nhất và tập trung cao cho công tác cải cách hành chính theo hướng rút gọn thủ tục và hiện đại hóa nền hành chính, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng đang thể hiện hướng đi đúng, phù hợp với chỉ đạo của chính phủ cũng như của ngành, của thành phố về cải cách hành chính, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, chính phủ điện tử, kiến tạo và phục vụ.   

  HẢI HẬU

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông