XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 25-7-2018

  07:33 25/07/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Ngọc Thoại và bà Vũ Thị Mai Hoa. Địa chỉ xin cấp GCN: số 12/280B Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở do gia đình ông Phạm Văn Lương sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Năm 1992, ông Lương lập viết tay thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất cho ông Trần Văn Toàn và bà Bùi Thị Anh (giấy tờ bị thất lạc). Ngày 23-3-2000, ông Trần Ngọc Thoại và bà Vũ Thị Mai Hoa cùng vợ chồng ông Toàn, bà Anh lập giấy viết tay thỏa thuận việc trao đổi nhà cho nhau. Cụ thể: Vợ chồng ông Thoại, bà Hoa đổi ngôi nhà của mình tại số 19/36/280 Trần Nguyên Hãn lấy ngôi nhà 8/280B Tràn Nguyên Hãn (hiện nay là số 12/280B Trần Nguyên Hãn) của vợ chồng ông Toàn, bà Anh.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Minh Sơn bà Phạm Thị Khoát. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN: Số 29/724 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên thửa đất là đất ở do gia đình ông Phạm Văn Côi sử dụng làm nhà từ trước năm 1991. Năm 1991, ông Côi thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Vũ Quang Bách, giấy tờ liên quan hiện không có. Năm 1999, ông Bách thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Hoàng Trung Nơi, theo biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và xây dựng công trình số 158/BBKT ngày 7-10-1999 (hiện có bản photo). Năm 2002, ông Nơi và bà Lê Thị Tới có xác nhận đơn xin bán nhà cho ông Hoàng Minh Sơn và bà Phạm Thị Phương (Phạm Thị Khoát), có xác nhận của UBND phường ngày 25-7-2002 (hiện có bản photo). Toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng bản gốc hiện thất lạc, chỉ có bản photo, ông Sơn đã có đơn trình báo về việc mất giấy tờ được CAP Nghĩa Xá xác nhận ngày 7-9-2017. Hiện thửa đất có DT 40,00m2 thuộc thửa số 431, TBĐ số 16 bản đồ địa chính phường năm 2002. Gia đình ông Sơn và bà Khoát đang sử đụng đất ổn định tại số nhà 29/724 Nguyễn Văn Linh, nhà đất hiện không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở đô thị, đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tháp. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 9/244 Tô Hiệu, P. Trại Cau, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên thửa đất thuộc QSH của gia đình bà Trần Thị Ga. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay: Từ trước ngày 15-10-1993. Căn nhà số 9/244 (số cũ: 13/244) Tô Hiệu nguyên là của gia đình bà Trần Thị Ga, đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 (không có giấy tờ gì). Ngày 13-7-1995, bà Ga bán lại căn nhà cho ông Vũ Xuân Thắng và bà Vương Thị Nga, DT mua bán là 27,0m2 (giấy nhượng nhà có xác nhận của UBND phường Trại Cau ngày 18-7-1995). Ngày 26-6-2000, ông Thắng và bà Nga bán lại căn nhà cho ông Bùi Văn Thỉnh, DT mua bán là 29,0m2 (giấy nhượng nhà có xác nhận của UBND phường Trại Cau ngày 3/7/2000). Ngày 19-5-2013, ông Thỉnh và bà Nguyễn Thị Tính bán lại căn nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Tháp, giấy bán nhà không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 18-6-2018, UBND phường lập biên bản xác định việc mua bán căn nhà 9/244 Tô Hiệu (Có biên bản kèm theo).

  Ông Nguyễn Văn Tháp và bà Phạm Thị Côi ăn ở ổn định tới nay không có tranh chấp gì về QSDĐ, QSH nhà và TS khác gắn liền với đất, hàng năm đóng thuế đầy đủ. DT đề nghị cấp GCN QSDĐ là: 29,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phan Văn Đoàn và bà Trần Thị Quán. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 35/170 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Đất ở là của ông Phạm Văn Hùng sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15-10-1993. Năm 1998, ông Hùng lập giấy viết tay chuyển nhượng cho ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Phạm Thị Dung (giấy tờ liên quan hiện thất lạc). Ngày 29-3-2000, ông Tuấn và bà Dung có đơn xin bán nhà cho ông Đỗ Văn Toàn có xác nhận của UBND phường. Ngày 8-11-2006, ông Toàn và bà Lê Thị Nguyệt Minh có đơn xin bán nhà cho ông Phan Văn Đoàn và bà Trần Thị Quán có xác nhận của UBND phường.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phạm Văn Tỵ và bà Phạm Thị Chung. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 02/136 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn cứ phiếu ý kiến tổ dân phố về nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất, các giấy tờ do gia đình cung cấp, thửa đất được xác định là đất ở của ông Hà Văn Chấp sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày 19-7-1987, ông Chấp lập giấy viết tay thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tỵ và bà Phạm Thị Chung.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Viết Đề và bà Đào Thị Khánh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 04/136 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn cứ phiếu ý kiến tổ dân phố về nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất, các giấy tờ do gia đình cung cấp, thửa đất được xác định là đất ở của ông Hà Văn Chấp sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Năm 1987, ông Chấp lập giấy viết tay thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Vũ Viết Đề và bà Đào Thị Khánh (giấy tờ liên quan hiện thất lạc).

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH
  Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh

  * VP tiếp nhận  hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Nguyễn Thị Loan chồng là ông Đồng Quốc Cương, trú tại Văn Khê, An Thọ, An Lão, Hải Phòng; của ông Đinh Văn Anh vợ là bà Phạm Thị Thương trú tại Kính Trực, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng; của ông Trần Văn Mười vợ là bà Phạm Thị Thảo trú tại Phúc Lộc, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng; của ông Trần Minh Vương trú tại Hoàng Hạnh, Nam Sách, Hải Dương.

  1. Thửa đất số 80, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc Tân Lập, Tân Thành, Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho bà Nguyễn Thị Yên (Phiếu thu thu tiền cấp QSDĐ số 98 ngày 10-8-2002). Ngày 25-6-2008, bà Yên chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà bà Nguyễn Thị Loan và chồng là ông Đồng Quốc Cương theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  2. Thửa đất số 43, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, Tân Thành, Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho ông Nguyễn Văn Chí (Phiếu thu tiền cấp QSDĐ số 08 ngày 06-1-2002). Ngày 16-8-2007, ông Chí chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Phạm Văn Bây. Ngày 5-11-2008, ông Bây chuyển nhượng lại cho ông Đinh Văn Anh và vợ là bà Phạm Thị Thương theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  3. Thửa đất số 146, TBĐ số 43, DT 142,6m2 thuộc TDP số 13, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần DT đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của ông Nguyễn Văn Hữu vợ là bà Phạm Thị Quăn. Ngày 12-8-1993, ông Hữu chuyển nhượng cho ông Trần Văn Mười: 142,6m2. Việc mua bán có giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  4. Thửa đất số 124, TBĐ số 51, DT 61,6m2 thuộc TDP Tân Hợp, Tân Thành, Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 12-10-1992 cho bà Trịnh Thị Kim Thoa (Phiếu thu nộp tiền cấp đất ở số 14 ngày 18-1-1992). Ngày 20-10-2001, bà Thoa chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Bùi Thị Minh. Ngày 18-7-2002, bà Minh chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Dung. Ngày 15-5-2008, bà Dung chuyển nhượng lại cho ông Trần Minh Vương theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha