XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 3-8-2018

  07:35 03/08/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phan Ngọc Tú và bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 01/27/108 Cát Cụt (số cũ 17/108 Cát Cụt), P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nhà ở, đất ở sử dụng của ông Nguyễn Tăng Tiếp có chứng chỉ đăng ký kiến trúc làm nhà trên đất thuê ngày 27-1-1956 (bản phô tô). Năm 1963, ông Tiếp có văn tự bán nhà cho ông Nguyễn Trọng Tuất chứng thực ngày 4-3-1963, các giấy tờ mua bán từ ông Tuất đến chủ sử dụng ông Nguyễn Công Vượng thất lạc. Năm 2000, ông Nguyễn Công Vượng và bà Nguyễn Thị Thắm có đơn xin bán nhà cho ông Lương Chiến Thắng có xác nhận của UBND phường ngày 1-12-2000. Năm 2008, ông Thắng và bà Vũ Thị Kim Thoa có giấy bán nhà cho ông Phan Ngọc Tú và bà Nguyễn Thị Thu Thủy có giấy viết tay lập ngày 14-5-2008.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ số 17/137 (số cũ 21/33) Lán Bè, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Nguyên là thửa đất của ông Đặng Văn Minh và bà Trần Thị Nhớn, gia đình ông bà Minh và Nhớn đã ăn ở ổn định tại đây từ trước năm 1993. Ngày 30-11-1993, ông Minh và bà Nhớn bán nhà cho ông Bùi Minh Hà và bà Nguyễn Thị Kim Oanh, có xác nhận của UBND phường Lam Sơn (bản chính đã thất lạc, nay chỉ còn bản pho to). Ông Bùi Minh Hà chết năm 2013, nay bà Nguyễn Thị Kim Oanh đại diện cho các đồng thừa kế đăng ký xin cấp GCN QSDĐ theo Văn bản khai về TS thừa kế theo pháp luật và cử đại diện số công chứng VBTK 16-12-2017 (bản chính thất lạc mất, chỉ còn bản pho to kèm theo). DT đề nghị cấp GCN: 48,0m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông