XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 31- 8-2018

  07:45 31/08/2018

  VPĐK ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH 
  Trụ sở UBND quận Dương Kinh - TDP Ninh Hải, Anh Dũng, Dương Kinh, HP

  * VP tiếp nhận  hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Phạm Thị Bích Phương, trú tại Vân Quan, Đa Phúc, Dương Kinh và hồ sơ của ông Nguyễn Văn Lâm trú tại Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền.

  1. Thửa đất số 491+492: UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ số AC 000218-01665/KT-01-Q1 ngày 30-3-2006 cho ông Bùi Xuân Quyền tại thửa đất số 491+492, TBĐ số 13, địa chỉ tại thôn Phúc Hải, X. Đa Phúc, H. Kiến Thụy (nay là TDP Phúc Hải, P. Đa Phúc, Q. Dương Kinh). Ngày 26-6-2009, ông Quyền chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Phạm Thị Bích Phương, trú tại Vân Quan, Đa Phúc, Dương Kinh. Đơn xin chuyển nhượng đất do UBND phường Đa Phúc xác nhận ngày 26-6-2009.

  2. Thửa đất số 112, TBĐ số 51, DT 66,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 21-10-1992 cho hộ ông Nguyễn Văn Quảng (Biên lai thu lệ phí sử dụng đất số 25 ngày 8-1-1992). Ngày 22-6-2001, ông Quảng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Hoàng Hải theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày. Ngày 18-8-2003, bà Hải chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Đoàn Minh Phương theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành chứng thực cùng ngày. Ngày 9-3-2004, ông Phương chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Văn Lâm theo HĐCN QSDĐ (giấy viết tay không có chứng thực của UBND xã Tân Thành).

  * VP tiếp nhận  hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Bùi Đức Lĩnh và vợ là bà Ngô Thị Nga, trú tại TDP Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của bà Hoàng Thị Vĩ trú tại Tổ 11, Hòa Nghĩa, Dương Kinh; của bà Bùi Thị Chầm và chồng là ông Đoàn Văn Nam, trú tại TDP Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của ông Nguyễn Văn Tự và vợ là bà Hoàng Thị Miều, trú tại TDP Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh; của bà Bùi Thị Hằng và chồng là ông Nguyễn Hữu Bách, trú tại Tổ 19, cụm 3, Lam Sơn, Kiến An; của bà Nguyễn Thị Hòe và chồng là ông Phạm Tiến Nam, trú tại Tổ 2, Trần Thành Ngọ, Kiến An; của ông Hoàng Văn Áng và vợ là bà Nguyễn Thị Thạnh trú tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh.

  1. Thửa đất số 41, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Vũ Duy Phương (Phiếu thu tạm thu tiền cấp QSDĐ số 100 ngày 10-8-2002). Ngày 10-3-2009, ông Phương chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Bùi Đức Lĩnh và vợ là bà Ngô Thị Nga theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  2. Thửa đất số 42, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Phạm Thị Mơ (Phiếu thu tạm thu tiền cấp QSDĐ số 73 ngày 5-2-2002). Ngày 15-8-2009, bà Mơ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Bùi Thị Chầm theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  3. Thửa đất số 03, TBĐ số 52, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ bà Lưu Thị Lý (Phiếu thu tạm thu tiền cấp uyền SDĐ số 93 ngày 1-8-2002). Ngày 18-4-2008, bà Lý chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho bà Hoàng Thị Vĩ theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày.

  4. Thửa đất số 126, TBĐ số 78, DT 84,0m2 thuộc TDP Tân Tiến, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Giấy giao đất làm nhà ở ngày 8-11-1992 cho hộ ông Nguyễn Quang Tuy (Phiếu thu lệ phí đất ở số 88 ngày 31-12-1992). Ngày 8-3-1993, ông Tuy và vợ là bà Nguyễn Thị Bằng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Văn Tự theo Giấy chuyển nhượng nhà ở viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

  5. Thửa đất số 270, TBĐ số 64, DT 80,0m2 thuộc TDP Tân Hợp, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất Ban kinh tế mới TP Hải Phòng giao năm 1985 cho ông Cao Đức Khanh. Theo bản đồ giải thửa, sổ mục kê năm 1989, tại trang 25, dòng 16 ghi thửa đất số 80, TBĐ số 04, mang tên ông Cao Đức Khanh, loại đất thổ cư, DT 720,0m2. Ông Khanh đã chết ngày 15-4-2004, các hàng thửa kế của ông Khanh lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và cam kết bà Đỗ Thị Khơi (là vợ của ông Khanh) đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ và toàn quyền ký giấy chuyền nhượng QSDĐ cho thửa đất nêu trên. Văn bản thỏa thuận được UBND phường Tân Thành chứng thực ngày 18-8-2017. Bà Khơi đã chuyển nhượng 1 phần thửa đất trên có DT 80,0m2 cho bà Bùi Thị Hằng, bằng giấy chuyển nhượng viết tay ngày 25-5-2004, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Bà Khơi đã có bản tự khai và cam kết do UBND phường Tân Thành xác nhận ngày 7-5-2018.

  6. Thửa đất số 271, TBĐ số 64, DT 160,0m2 thuộc TDP Tân Hợp, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất Ban kinh tế mới thành phố Hải Phòng giao năm 1985 cho ông Cao Đức Khanh. Theo bản đồ giải thửa, sổ mục kê năm 1989, tại trang 25, dòng 16 ghi thửa đất số 80, TBĐ số 04, mang tên ông Cao Đức Khanh, loại đất thổ cư, DT 720,0m2. Ông Khanh đã chết ngày 15-4-2004, các hàng thửa kế của ông Khanh lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và cam kết bà Đỗ Thị Khơi (là vợ của ông Khanh) đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ và toàn quyền ký giấy chuyền nhượng QSDĐ cho thửa đất nêu trên. Văn bản thỏa thuận được UBND phường Tân Thành chứng thực ngày 18-8-2017. Bà Khơi đã chuyển nhượng 1 phần thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Hòe, DT 160,0m2 bằng giấy chuyển nhượng viết tay ngày 25-5-2004 không có xác nhận của chính quyền địa phương. Bà Khơi đã có bản tự khai và cam kết do UBND phường Tân Thành xác nhận ngày 7-5-2008.

  7. Thửa đất số 84, TBĐ số 78, DT 47,2m2 thuộc TDP Tân Tiến, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất do UBND xã Tân Thành giao năm 1992 cho ông Bùi Văn Lan và ông Bùi Đức Mão. Ngày 20-6-1999, ông Mão chuyển nhượng toàn bộ thửa đất được giao cho ông Nguyễn Văn Nam. Ngày 4-6-2003, ông Lan chuyển nhượng 23,6m2 (2,0m x 11,8m) và ông Nam chuyển nhượng 23,6m2 (2,0m x 11,8m) cho bà Hoàng Thị Yến theo HĐCN QSDĐ do UBND xã Tân Thành xác nhận. Ngày 25-10-2007, bà Yến và chồng là ông Nguyễn Văn Hoạt có đơn xin chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ trên cho ông Hoàng Văn Áng và vợ là bà Nguyễn Thị Thạnh, đơn được UBND xã Tân Thành xác nhận cùng ngày (kèm theo Giấy chuyển nhượng QSDĐ ở không có xác nhận của UBND xã Tân Thành).

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng, sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 8/93 Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở do gia đình ông Trần Ngọc Tiến và bà Vũ Thị Tẹo được Ủy ban hành chính TP Hải Phòng cấp chứng chỉ làm nhà trên đất thuê số 1682/LC ngày 27-1-1973. Năm 1986, bà Tẹo được cấp giấy phép sửa chữa nhà số 13 UBND ngày 10-1-1986.

  Giấy tờ chuyển nhượng từ ông Tiến và bà Tẹo đến ông Trần Ngọc Lý và bà Đàm Lan Phương hiện thất lạc.

  Năm 1998, ông Lý và bà Phương chuyển nhượng cho bà Mai Thị Xuân Hương, Giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường ngày 23-10-1998.

  Hiện bà Mai Thị Xuân Hương đang quản lý, sử dụng nhà đất ổn định, không có tranh chấp, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT là 37.3m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông