XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 8-8-2018

  07:55 08/08/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trịnh Đức Tuân và bà Khổng Thị Thon. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 01/69 Nguyễn Công Hòa (số cũ 7/137 Lán Bè), P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Dương Bá Chu. Gia đình ông Chu đã ăn ở ổn định tại đây từ trước năm 1987. Ngày 29-4-1987 ông Chu chuyển nhượng cho ông Trịnh Văn Phong bằng giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (giấy viết tay bản photo). Cũng năm 1997, ông Phong và bà Phạm Thị Bích chuyển nhượng một phần DT cho ông Trịnh Đức Tuân (theo gia đình khai báo việc chuyển nhượng trên có giấy viết tay nhưng đã thất lạc). Ngày 30-11-1993, ông Tuân đã chuyển nhân khẩu về đăng ký cùng ông Trịnh Văn Phong. Ngày 14-12-1995, hộ ông Trịnh Đức Tuân xin tách hộ riêng. DT xin cấp GCN: 29,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Đỗ Thị Thu Hằng (TS riêng). Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 25 Nguyễn Công Hòa (số cũ 5/137 Lán Bè), P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Lê Văn Cầu và bà Đoàn Thị Miến. Gia đình ông Cầu và bà Miến ăn ở ổn định từ trước năm 1988 (có phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất kèm theo). Ngày 20-2-1988, ông Cầu và bà Miến chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Đức, bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 1-4-2002, bà Đức chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Thu Hằng bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 14-5-2018, ông Nguyễn Anh Đức cam kết toàn bộ nhà và đất nói trên TS riêng của bà Đỗ Thị Thu Hằng, theo văn bản cam kết về TS riêng số chứng thực 125/CK/2018 do VPCC Đất Cảng chứng thực. DT xin cấp GCN: 31,0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Lưu Trung Thịnh và bà Nguyễn Thị Tuyến. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 6/92 (số cũ 4B/60) Cầu Cáp, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Khiếu Ngọc Oánh và bà Trần Thị Châu. Gia đình ông Oánh và bà Châu ăn ở ổn định tại đây từ trước năm 1985 (có phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất kèm theo). Năm 1985, bà Châu và ông Oánh chuyển nhượng cho ông Lưu Trung Thịnh và bà Nguyễn Thị Tuyến, bằng giấy viết tay nhưng đã bị thất lạc. Ngày 20-6-2018, ông Thịnh và bà Tuyến có đơn trình bày nguồn gốc nhà, đất có xác nhận của cán bộ cơ sở và những người cùng nơi cư trú. DT xin cấp GCN: 48,7m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN HỒNG BÀNG
  Số 6 đường Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, HP

  * VP tiếp nhận đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Vinh và vợ là bà Nguyễn Thị Chuân. Địa chỉ thửa đất tại số 280 An Lạc 1 (số mới 56/85 An Trực), P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng.

  Nguồ gốc thửa đất như sau: +) Phần 1: Đất thổ cư ông cha để lại, hộ ông Nguyễn Văn Hồi và vợ là bà Nguyễn Thị Sy sử dụng ổn định từ trước năm 1980. Năm 1994, bà Sy, ông Hồi xây nhà và cho con là Nguyễn Văn Vinh (vợ là Nguyễn Thị Chuân) một phần DT đất khoảng 80,0m2. Việc cho tặng không có giấy tờ. Theo hồ sơ địa chính phường Sở Dầu lập năm 1995, ông Vinh đứng tên chủ sử dụng thửa đất số 88 TBĐ 44, loại đất thổ cư, DT 79,0m2. +) Phần 2: Đất thổ cư ông cha để lại, hộ bà Nguyễn Thị Tình và chồng là ông Nguyễn Văn Sinh sử dụng ổn định từ trước năm 1980. Ngày 18-3-2003, bà Tình, ông Sinh có đơn xin đổi một phần DT là 19,2m2 với hộ ông Nguyễn Văn Vinh để được QSD ngõ đi chung với hộ ông Vinh (việc đổi đất có xác nhận của UBND phường Sở Dầu). +) Phần 3: Đất thổ cư ông cha để lại, hộ bà Bùi Thị Khái và chồng là ông Nguyễn Văn Thăm sử dụng ổn định từ trước năm 1980. Năm 2003, bà Khái chuyển nhượng một phần DT khoảng 16,0m2 đất cho ông Vinh, bà Chuân (việc chuyển nhượng không có giấy tờ).

  Tổng DT hộ ông Vinh, bà Chuân đang sử dụng là 110,2m2. Nay ông Vinh, bà Chuân có đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Hồng Bàng - Số 6 đường Hồng Bàng, P. Sở Dầu, sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận Hồng Bàng cấp GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Vinh và vợ là bà Nguyễn Thị Chuân theo quy định. Các giấy tờ liên quan trước đây đều không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN
  Số 19 Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, HP

  * VP nhận đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Bùi Văn Sướng và bà Nguyễn Thị Lan. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Số 29/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc thửa đất như sau: Nhà ở, đất ở tại 33/38 Đông An Phụng (nay là 29/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm), P. Lạch Tray (thuộc thửa đất số 20, TBĐ LT.23), trước đây thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông Đồng Xuân Minh và bà Nguyễn Thị Hương (không có giấy tờ về nguồn gốc, không lấn chiếm, căn cứ theo Phiếu ý kiến khu dân cư). Ngày 10-7-1989, ông Minh, bà Hương chuyển nhượng cho ông Bùi Văn Sướng, giấy viết tay, không có xác nhận của UBND phường. Ranh giới ổn định, không thay đổi từ năm 1989 đến nay. Nay ông Sướng có đơn xin cấp GCN tại địa chỉ trên.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai khiếu nại, thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, sẽ hoàn thiện thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Bùi Văn Sướng tại địa chỉ trên.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông

  Liên kết hữu ích