"Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính

09:47 13/04/2019

Hưởng ứng tháng thanh niên 2019, vừa qua, Quận đoàn chỉ đạo Đoàn các phường tổ chức đăng kí đảm nhận phần việc thanh niên "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia "Ngày thứ bảy tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính

Đến giải quyết thủ tục hành chính vào thứ 7, các cơ quan, đơn vị và người dân được đoàn viên, thanh niên Chi đoàn cơ sở trên địa bàn quận hướng dẫn tận tình, chu đáo. Công chức trẻ của các phường đã hướng dẫn và tiếp công dân đến giải quyết hồ sơ; xử lý, giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính còn tồn đọng; tư vấn về các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân. Kết quả, đã tổ chức được 4 buổi tiếp công dân tại các chi đoàn cơ sở, với sự tham gia của 25 cán bộ đoàn viên, giải quyết hơn 200 hồ sơ.

Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha