Nghị định số 104/2022/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

14:37 24/02/2023

Nếu như tại Điều 3 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (NĐ 104/2022/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016, quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, đã bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu trong hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thì tại Điều 4 Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Cụ thể, Điều 4 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP quy định như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:

“a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:

“b) Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).”.

Như vậy, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

Nếu như trước ngày 1-1-2023, theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 quy định, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải nộp một trong số các loại giấy tờ sau:

Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú của trẻ em (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc). Thì từ ngày 1-1-2023, theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP đã bãi bỏ yêu cầu về việc cung cấp sổ hộ khẩu để làm hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

Và tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này đã sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp.

Trước đây, theo điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP trong hồ sơ đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp yêu cầu cần có Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thì từ ngày 1-1-2023, hồ sơ này chỉ cần Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông