Người Đại đội trưởng gương mẫu

11:09 08/06/2019

Trong những năm qua, Đại úy Lê Lương Hiệp, Đại đội trưởng Đại đội kho 29, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội đánh giá cao.

Trong các ngày lễ tết hay các dịp nghỉ dài ngày, Đại đội trưởng Lê Lương Hiệp luôn sát sao, cùng với các trung đội, tiểu đội kiểm tra giám sát khu vực các kho trải dài hơn 1 km để điều chỉnh đối với từng kho vũ khí đạn dược một cách khoa học để các kho luôn được thông thoáng, dễ tìm, dễ thấy, dễ bảo quản và sửa chữa, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập từ các cấp quận huyện, đến cấp thành phố.

Đại úy Lê Lương Hiệp, Đại đội trưởng Đại đội kho 29, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm được giao, anh Hiệp luôn cùng anh em đơn vị đoàn kết thống nhất chấp hành nghiêm những quy định khắt khe của ngành quân khí, động viên quân nhân chuyên nghiệp luôn phấn đấu phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật làm cho đại đội kho trở thành một gia đình lớn vừa gắn bó, vừa gần gũi như anh em một nhà.

Tuy đóng quân xa trung tâm, xa sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của cấp trên nhưng cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đại đội luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ duy trì các chế độ trực chỉ huy, tuần tra canh gác, tích cực luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ trên địa bàn quản lý.

Gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chuyên ngành kĩ thuật Đại đội trưởng Lê Lương Hiệp luôn gần gũi gắn bó với anh em đồng đội trong đơn vị. Đó chính là động lực to lớn giúp cho từng cá nhân, từng tập thể luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, đóng góp vào thành tích chung của Phòng kĩ thuật-Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông