Nhà nước khuyến khích các giao dịch về đất đai

16:20 24/10/2014

Luật đất đai năm 2013 hoàn thiện hơn cơ chế nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai thông qua các quy định như: Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất; lập quỹ phát triển đất, tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; mở rộng đối tượng thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê…

Và đặc biệt, nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất đai thông qua hình thức chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

Tại điều 73 quy định: Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng như khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới, các dự án ODA, các công trình giao thông, thủy lợi, cấp - thoát nước, điện lực… nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước có chính sách thông qua các quy định chi tiết của Chính phủ khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh.

Việc đưa đất đai vào giao dịch sẽ góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách và giá trị của nguồn tài nguyên quý giá này.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích