Nhân rộng các điển hình tiên tiến

09:49 08/03/2019

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, CATP sẽ tiếp tục tục tổ chức các hình thức lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”…

Những thông tin thu thập được sẽ là tiền để đề CATP nghiên cứu, xác định chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an về đạo đức, lối sống, văn hoá giao tiếp ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS CAHP.

Mặt khác, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế công tác, học tập; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân.

Đặc biệt, CATP sẽ luôn chú trọng việc gắn kết chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Trong đó, các đơn vị nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy; thường xuyên phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông