Những kết quả mới trong thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập” tại Hải Phòng

15:10 05/10/2020

Sáng 5-10, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã hội học tập - Dạy học và học ngoại ngữ thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89 ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; biểu dương, tôn vinh các mô hình học tập tiêu biểu thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89 và Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ; biểu dương, tôn vinh các mô hình học tập tiêu biểu thành phố Hải Phòng

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học thành phố qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, thấm nhuần quan điểm của Đảng về “chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập” và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngày 9-1-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 89 phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; ngày 20-2-2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 281 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đây là những chính sách và hành động mạnh mẽ của Chính phủ nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng về mục tiêu lâu dài trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục nước nhà thời kỳ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện 2 đề án đã được cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo, hội khuyến học các cấp phối hợp triển khai nghiêm túc, cùng với sự đồng tình của nhân dân, đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị diễn ra trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ 5, được coi là một hoạt động chào mừng báo công của phong trào giáo dục và khuyến học Hải Phòng với Đảng bộ và nhân dân thành phố; đồng thời, đúng dịp kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam (ngày 2-10), nhân Tuần lễ học tập suốt đời và Tháng khuyến học, khuyến tài, nên càng có ý nghĩa to lớn. Thông qua đánh giá một giai đoạn của đề án để Ban chỉ đạo các cấp triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện 2 Đề án của Chính phủ

Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo cần nghiêm túc đánh giá kết quả triển khai thực hiện của đơn vị mình theo sự phân công của Ban chỉ đạo, chỉ ra những kết quả đạt được những khó khăn hạn chế và khắc phục đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, phong trào học tập, học tập suốt đời trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. hệ thống mạng lưới các trung tâm học tập công đồng phủ kín 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Hải Phòng hiện có 217/217 đơn vị cấp xã có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Hệ thống cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học đã được hoàn thiện, thành quả công tác phổ cập giáo dục các bậc học tiếp tục được củng cố, phát triển. Toàn thành phố đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa lớn chi cho hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Các đồng chí: NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT; Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành  phố trao giải các tập thể và cá nhân đoạt giải cuộc thi tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu

Đặc biệt, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ngày 12-7-2018, HĐND thành phố ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi quốc gia và quốc tế thành phố Hải Phòng. Trong đó quy định rõ mức thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế (với giải quốc tế, mức thưởng tối đa cho một học sinh đoạt giải là 500 triệu đồng, tối thiểu 200 triệu đồng, giáo viên có học sinh đoạt giải là 250 triệu đồng và tính tổng cho các giải; đối với giải quốc gia: mức thưởng tối đa cho một học sinh đoạt giải là 50 triệu đồng, tối thiểu 20 triệu đồng, giáo viên có học sinh đoạt giải là 25 triệu đồng và tính tổng cho các giải). Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành đã được áp dụng vào thực tiễn, đến nay, thành phố đã thưởng cho học sinh đoạt giải, giáo viên có học sinh đoạt giải theo cơ chế mới với giá trị nhiều tỷ đồng. Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu cả nước trong việc hỗ trợ 100% học phí các bậc học theo lộ trình…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng, đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng xã hội học tập đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, từ đó đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố đã duy trì, củng cố kết quả công tác phổ cập giáo dục các bậc học, có nhiều sáng tạo trong huy động các nguồn lực phát triển khuyến học khuyến tài, từng bước nhân rộng các điển hình trong công tác xây dựng xã hội học tập, phát triển phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ… 

Nhân dịp này, các mô hình học tập tiêu biểu được công nhận, biểu dương cấp thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng theo đề án 89 và đề án 281; đồng thời trao giải các tập thể và cá nhân đoạt giải cuộc thi tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu…

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích