Những vụ vỡ đập thủy điện lớn trên thế giới

21:44 25/07/2018

Trước vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào, trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ vỡ đập thủy điện gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cải.
Theo TTXVN