Phấn đấu 8 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

18:06 20/11/2019

Trên đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành-Bí thư Thành uỷ tại cuộc họp Ban Thường vụ nghe báo cáo, cho ý kiến về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch xây dựng thí điểm xã nông thôn mới năm 2020 diễn ra vào sáng 20-11. Cùng dự có các sở, ngành, địa phương liên quan.

 

 Đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp 

 Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có 139/139 xã cơ bản hoàn thành nông thôn mới. Theo đề xuất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 gồm 5 lĩnh vực với 17 tiêu chí, trong đó các đại biểu đã thảo luận làm rõ các tiêu chí về đường giao thông, vệ sinh môi trường và điện chiếu sáng.

Ban cán sự đảng cũng đề xuất 8 xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 gồm Tân Liên-Vĩnh Bảo, Kiến Thiết-Tiên Lãng, Tân Dân-An Lão, Thuỵ Hương-Kiến Thuỵ, Đồng Thái-An Dương, Gia Minh và Gia Đức-Thuỷ Nguyên, Xuân Đám-Cát Hải. Đây là các xã có tiêu chí nông thôn mới đạt cao, có điều kiện thuận lợi để mở rộng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, có hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh và nhiều nổi bật trong việc huy động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho 8 xã thực hiện thí điểm là hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, các ngành, ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị sau khi ban hành Nghị quyết, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tập trung triển khai thực hiện. Cùng với nguồn kinh phí ngân sách là huy động sức dân, hiến đất, ngày công và kịp thời tuyên truyền, khen thưởng, động viên. Mục tiêu đặt ra là 8 xã kể trên sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, tiếp đến là toàn thành phố sẽ hoàn thành sớm là vào năm 2023 và chậm nhất là 2025.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông