Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.964,5 tỷ đồng

22:29 25/10/2019

9 tháng qua, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 11.067 tỷ đồng, đạt 73,63% KH năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 7,4 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 21,8 tỷ đồng và giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 3,6 nghìn tỷ đồng.
Sản lượng thịt lợn giảm 19% so với cùng kỳ năm 2018

Ở lĩnh vực trồng trọt, ước sản lượng lúa đạt 411,7 nghìn tấn, giảm 29,1 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng ngô đạt 4,6 nghìn tấn, giảm 236,8 tấn; sản lượng thuốc lào đạt 3,6 nghìn tấn, giảm 610 tấn. Ngược lại sản lượng các loại rau tăng cao, ước đạt 312 nghìn tấn, tăng 9,8 nghìn tấn; sản lượng cây ăn quả ước đạt 71,5 nghìn tấn, tăng 367 tấn so với cùng kỳ năm 2018.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuống gia súc, gia cầm tháng qua ước đạt 74,3 nghìn tấn. Trong khi lượng thịt lợn giảm mạnh do tác động tiêu cực của dịch tả lợn Châu Phi, đạt 28,98 nghìn tấn, giảm 19% so với cùng kỳ thì lượng thịt trâu, bò... tăng cao, nhất là thịt vịt đạt 6,53 nghìn tấn, tăng 42,43%.

Hiện người tiêu dùng đang có xu hướng dùng thịt gia cầm thay thế cho thịt lợn; một số hộ chăn nuôi lợn bị dịch đã chuyển đổi mô hình sang nuôi gà, vịt, ngan để tận dụng chuồng trại, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Từ nay đến cuối năm ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.964,5 tỷ đồng, đảm bảo mức tăng trưởng chung của toàn ngành từ 0,9 đến 1% so với năm 2018. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới 35 xã còn lại; đôn đốc các địa phương tiếp nhận 72.480 tấn  xi măng xây dựng 459,22km đường giao thông nông thôn...

KC                            

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích