Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

10:07 20/10/2021

Hưởng ứng 60 năm thành lập ngành dân số (1961-2021), tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, định hướng các nội dung tuyên truyền về dân số trong giai đoạn mới. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

 1. MỤC ĐÍCH

Nhằm động viên kịp thời và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số ở Trung ương và địa phương, đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - ông Nguyễn Doãn Tú phát biểu khai mạc buổi lễ

Hưởng ứng 60 năm thành lập ngành dân số (1961-2021), tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, định hướng các nội dung tuyên truyền về dân số trong giai đoạn mới.

 2. NỘI DUNG TÁC PHẨM

Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số cần thể hiện được các nội dung sau:

- Phản ánh các kết quả, thành tựu công tác dân số giai đoạn 60 năm qua và những khó khăn thách thức trong giai đoạn tới, cụ thể:

+ Phản ánh việc lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác dân số của từng cấp.

+ Phản ánh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan dân số các cấp theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Nghị định, Thông tư của Chính phủ. Nêu rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót. 

+ Phản ánh việc xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt của các địa phương, việc triển khai Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị Quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 và một số các Đề án thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW được Chính phủ phê duyệt: Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Đề án truyền thông dân số đến năm 2031; Đề án điều chỉnh mức sinh giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030; Đề án tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030; Đề án chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đến năm 2030...

+ Tuyên truyền việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số hàng năm và các giai đoạn của trung ương và địa phương.

+  Phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp về tình trạng mức sinh cao, mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân cư hợp lý, lồng ghép các biến dân số vào phát triển kinh tế xã hội; việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chính sách dân số của các cơ quan, đơn vị, và các cá nhân, tập thể.

+ Phản ánh các địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác dân số.

3. LOẠI HÌNH, THỂ LOẠI, HÌNH THỨC TÁC PHẨM

Các loại hình báo chí dự Giải: Báo in; báo điện tử.

Các thể loại báo chí dự Giải:

- Đối với báo in: Tin, bài, ảnh, phỏng vấn, xã luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

- Đối với báo điện tử: Tin, bài, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

Hình thức tác phẩm dự Giải:

- Tác phẩm báo in: Gửi bản gốc hoặc bản photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không quá 5 kỳ.

Tác phẩm báo điện tử: Gửi bản in trên giấy khổ A4 từ giao diện điện tử (không nhận tác phẩm đánh máy lại), ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải; gửi kèm đường link tác phẩm vào địa chỉ email của Ban Tổ chức. Đối với tạp chí, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra...về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài không quá 5 kỳ.

Lưu ý:

- Tác phẩm dự Giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

4. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

Đối tượng dự Giải: Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, hội viên (có thể tham dự với tư cách cá nhân/đơn vị hoặc nhóm tác giả) của các cơ quan thống tấn báo chí, Hội nhà báo và các cơ quan tuyên truyền, các cán bộ làm công tác dân số thuộc ngành dân số và cán bộ truyền thông phụ trách dân số thuộc các ngành phối hợp tuyên truyền về công tác dân số từ trung ương tới địa phương có tác phẩm tuyên truyền về nội dung dân số được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tạp chí ngành, các bản tin của cơ sở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và ban hành đều có thể gửi dự Giải.

Điều kiện dự Giải:

Tác phẩm tham dự Giải được đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí và cơ quan tuyên truyền kể từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 10/10/2021.

Tác phẩm đã được tham dự các Giải báo chí khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền tham dự, nhưng phải ghi rõ mức giải và đơn vị tổ chức.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa không quá 05 tác phẩm dự Giải.

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải cá nhân

- 01 Giải đặc biệt trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

- 02 giải A, mỗi giải trị giá: 8.000.000đ (Tám triệu đồng).

- 02 giải B, mỗi giải trị giá:  6.000.000 (Sáu triệu đồng).

- 05 giải C, mỗi giải trị giá: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

Giải tập thể (dành cho các đơn vị dự Giải)

01 giải đặc biệt trị giá: 5.000.000 (Năm triệu đồng)

- 02 giải A, mỗi giải trị giá: 4.000.000 (Bốn triệu đồng).

- 02 giải B, mỗi giải trị giá:  3.000.000 (Ba triệu đồng).

- 05 giải C, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Giải mở rộng: Căn cứ kết quả chấm giải và tình hình thực tế, Hội đồng chấm giải và Ban tổ chức sẽ cân nhắc và đề xuất một số giải mở rộng, sáng tạo tùy vào mỗi tác phẩm, mỗi tác giả để động viên, khích lệ các tác giả có tác phẩm hay, độc đáo mà không nằm trong danh sách giải thưởng chính.  

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021

Địa chỉ nhận tác phẩm: Các tác phẩm dự Giải gửi về một trong hai địa chỉ sau:

a. Phòng 818, Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ, Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Email: giaibaochidanso2021@gmail.com

Điện thoại: Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Thủy 0988.367.686, Chuyên viên Vũ Thùy Liên 0968.121.153.

b. Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com

Điện thoại: Chuyên viên Võ Thu Nga 0979.820.162

7. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thể lệ này được thông báo rộng rãi tới các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo, các Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành phố; đăng tải trên: Fanpage Vụ Truyền thông Giáo dục, Hạnh phúc gia đình của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Báo điện tử Gia đình & xã hội (giadinh.net.vn), Báo nhà báo và công luận (congluan.vn), Tạp chí người làm báo (nguoilambao.vn) và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam (hoinhabaovietnam.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục DS-KHHGĐ (http://www.gopfp.gov.vn).

Theo Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông