Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019

10:57 13/04/2020

Ngày 9/4/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019 theo Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả đánh giá được thể hiện cụ thể trong Bảng tổng hợp đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019 và các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức công bố công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2019 theo quy định. Gửi kết quả đánh giá kèm theo hồ sơ đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích