Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 22.003 lượt người

14:35 06/03/2018

Năm qua, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quận Hồng Bàng đã ban hành kế hoạch triển khai đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.

Phường Trại Chuối tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân

Theo đó, quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 11/11 phường tăng cường công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước; nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Trong năm, toàn quận đã tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 22.003 lượt người.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sống và làm việc theo pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông