Phòng Cảnh sát PCCC số 1: Đưa công tác điều lệnh đi vào nề nếp

16:13 13/08/2017

Xác định công tác điều lệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã nghiêm túc tổ chức quán triệt văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Điều lệnh-quân sự-Võ thuật năm 2017 tới từng CBCS. Bên cạnh đó, Tổ điều lệnh bán chuyên trách thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, báo cáo, tham mưu lãnh đạo Phòng định kỳ sơ tổng kết theo quy định.

Với sự quyết liệt trong việc triển khai, thực hiện, công tác chấp hành điều lệnh của Phòng Cảnh sát PCCC số 1 dần đi vào nề nếp; chế độ giao ban, chào cờ, trực ban, trực chỉ huy, thường trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện đúng quy định; trật tự nội vụ, vệ sinh doanh trại được thực hiện thường xuyên; tư thế tác phong của CBCS nhất là CBCS tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, nhân dân được nâng cao, ứng xử thể hiện nếp sống văn hóa.

Đặc biệt, CBCS đã thực hiện các nghi lễ CAND được tổ chức thực hiện trang nghiêm, trọng thể theo đúng quy định của Bộ; phương tiện, vật tư của đơn vị được quản lý chặt chẽ, phương tiện chiến đấu được kiểm kê, bàn giao cho các ca trực hàng ngày, không để xảy ra tình trạng mất mát, thiếu hụt; đảm bảo 100% quân số thường trực chiến đấu, nhất là trong dịp lễ. 100% CBCS xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổ điều lệnh bán chuyên trách tiến hành kiểm tra 24 lượt, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những cá nhân vi phạm.

Minh Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha