Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP: Hướng dẫn xây dựng 13 hồ sơ phương án cứu nạn cứu hộ

09:44 13/04/2019

Từ 28-3 đến 5-4, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã tiến hành thẩm duyệt về PCCC 1 công trình; cấp 28 giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ.

Đơn vị cũng hướng dẫn cơ sở xây dựng 12 hồ sơ phương án chữa cháy, 13 hồ sơ phương án cứu nạn cứu hộ; tổ chức 2 lớp huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 210 người.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 283 lượt cơ sở, trong đó có 96 cơ sở thuộc phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC vụ.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông