Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP: Kịp thời nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật công tác

17:19 07/05/2020

4 tháng đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã duy trì đăng ký nhiều công trình, phần việc gắn với phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc và các đợt thi đua ngắn ngày.

Đặc biệt, để hạn chế tới mức thấp nhất cán bộ, chiến sỹ bị kỷ luật, lãnh đạo đơn vị thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tổ chức nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Ngoài ra, Tổ kiểm tra điều lệnh bán chuyên trách của đơn vị đã duy trì thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu, trật tự nội vụ, thực hiện quy định về quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS, nhất là đối với CBCS hay tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Điều lệnh CAND. 

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích