Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong lực lượng CATP

14:08 16/04/2024

Thực hiện Kế hoạch 114/KH-BCA-C05 ngày 12/3/2024 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024, CATP vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP năm 2024 trong lực lượng CAHP.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy Công an đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BCA-C05 ngày 17/7/2023 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới.

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; tập trung xác định các hành vi vi phạm quy định về ATTP; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm để khởi tố, điều tra, xử lý tạo sức răn đe, phòng ngừa, không để gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; phấn đấu kết quả đấu tranh, xử lý năm sau cao hơn năm trước…

Về nội dung, giải pháp thực hiện, tại kế hoạch này, CATP đã xác định rõ 3 nhóm nội dung, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện gồm: Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và phát hiện, điều tra, xử lý. Từ đó phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: Về công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các quận, huyện đảm bảo 100% lập và tiến hành điều tra cơ bản đối với “Lĩnh vực ATTP” theo phân công, phân cấp.

Mỗi đơn vị khởi tố ít nhất 1 vụ án về các tội danh liên quan đến ATTP; tăng cường công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực này.

Về tổ chức thực hiện, CATP giao Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này gửi về CATP; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này, lồng ghép với kết quả thực hiện Kế hoạch số 445/KH-CAHP(PC05) ngày 14/8/2023 về Công an thành phố (qua Phòng Cảnh sát kinh tế) trước ngày 10/11/2024.

Phòng Cảnh sát kinh tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an các địa phương; tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện của CATP để báo cáo về Bộ Công an trước ngày 15/12/2024. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về CATP (qua Phòng Cảnh sát kinh tế) để chỉ đạo, hướng dẫn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông