Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Đồ Sơn: Hỗ trợ việc làm cho 1.593 hộ gia đình

09:56 09/08/2019

6 tháng năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Đồ Sơn đã triển khai 7 chương trình tín dụng, trong đó có các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và vay vốn giải quyết việc làm. Qua đó, góp phần giúp xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 6 năm 2019, tổng nguồn vốn tính dụng trên địa bàn là 128.482 triệu đồng, tăng 6.841 triệu đồng, tăng 5,6% so với cuối năm 2018. Cũng tính đến thời điểm trên, tổng dư nợ là 126.927 triệu đồng, đạt 98,8% số tiền giải ngân.

Được biết, quận Đồ Sơn hiện có 80 tổ tiết kiệm và vay vốn, gồm 3.272 hộ vay. Trong đó, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội quận 3 chương trình vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm đối với 1.593 hộ với số tiền là 57.238 triệu đồng, đạt 45% tổng dư nợ các chương trình.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông