Phòng PV05 – CATP: Hướng dẫn xây mới 12 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

16:47 27/05/2020

Trong Quý II - 2020, Phòng PV05- CATP đã hướng dẫn các đơn vị địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 402 mô hình; xây dựng mới 12 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Lực lượng CAH Vĩnh Bảo làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, Phòng PV05- CATP đã hướng dẫn các đơn vị địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 402 mô hình; xây dựng mới 12 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự như: Khu vực biên giới, giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn giao thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa tư tưởng... Cũng trong quý II, đơn vị đã hướng dẫn sơ, tổng kết 5 mô hình phong trào.

Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời hướng dẫn Công an các quận, huyện xây dựng mô hình về “Liên kết bảo đảm ANTT, phòng chống dịch bệnh Covid-19”, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông