Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Các đơn vị, địa phương duy trì 326 tổ tự quản về ANTT

08:37 03/07/2020

Quý 2-2020, Công an các đơn vị, địa phương đã làm nòng cốt, tham mưu duy trì hoạt động hiệu quả hơn 400 mô hình; xây dựng mới nhiều mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Về công tác xây dựng, duy trì tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, các đơn vị, địa phương đã duy trì tốt 326 tổ tự quản về ANTT. Các tổ tự quản hoạt động có hiệu quả, kịp thời nắm tình hình ANTT tại cơ sở, phát huy vai trò tích cực trong công các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương.

 

CAP Hợp Đức, quận Đồ Sơn vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thông qua hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng Công an 1.959 tin về ANTT (trong đó 1.550 tin có giá trị phục vụ phá 137 vụ án, bắt 17 đối tượng truy nã, vận động đối tượng đầu thú; cảm hóa giáo dục 409 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; vận động nhân dân giao nộp 13,85 kg pháo, 3 kg thuốc nổ, 10 khẩu súng, 1 lựu đạn, 176 viên đạn, dao kiếm các loại…).

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha