Phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất nước

21:19 30/06/2016

 

Cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an Gia Lai luôn gắn bó với nhân dân
Cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an Gia Lai luôn gắn bó với nhân dân

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công ta toàn diện nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để đối phó với âm mưu thâm độc đó, lực lượng An ninh tiến hành điều chỉnh tổ chức, bố trí lại lực lượng theo hướng chuyên sâu, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, chủ động “nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát”.

Nhờ đó, lực lượng An ninh đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền đa nguyên, đa đảng và lần lượt vô hiệu hóa các chiến dịch phá hoại “Chuyển lửa về quê nhà”, “Chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương”, “Góp gió thành bão”. Những phần tử bất mãn lợi dụng dân chủ, nhân quyền làm tay sai cho địch đều bị lực lượng An ninh kiềm tỏa, đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân hoặc các tổ chức chính trị ở địa phương.

Cùng với đó, lực lượng An ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tổng hợp cả lực lượng; tranh thủ sự ủng hộ của đồng bào, chủ động nắm chắc tình hình và đấu tranh với hoạt động của các tổ chức phản động người Việt lưu vong như “Liên đảng cách mạng Việt Nam”, “Chính phủ Việt Nam tự do”, “Việt Tân”… Lực lượng An ninh phối hợp với các lực lượng vũ trang tổ chức đấu tranh nhiều chuyên án lớn, đập tan hàng chục chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, khủng bố; đẩy lùi nhiều hoạt động gây nổ, khủng bố khác.

Công tác bảo đảm an ninh xã hội và an ninh các địa bàn chiến lược được đặc biệt chú trọng. Lực lượng An ninh đã phối hợp với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh xã hội; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo; triển khai các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, kiềm tỏa hoạt động của số đối tượng cực đoan, quá khích, lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội, hoạt động liên tôn, liên kết chống Đảng, chống chính quyền; các vụ việc về an ninh, trật tự liên quan đến tôn giáo, dân tộc thiểu số và các vụ khiếu kiện phức tạp cơ bản được giải quyết; an ninh tại các vùng chiến lược được giữ vững.

Lực lượng An ninh ở bộ và công an các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các đơn vị địa phương, ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh ở các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế được tăng cường, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước…

Đặc biệt, trên lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng An ninh đã xác định địa bàn trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế, dùng kinh tế chuyển hóa chính trị. Những năm gần đây, lực lượng An ninh đấu tranh, khám phá hàng chục vụ án buôn lậu, tham nhũng, hoàn thuế VAT, tội phạm công nghệ cao… Trong quá trình đấu tranh, lực lượng An ninh không những khám phá, chặt đứt nhiều đường dây, ổ nhóm phạm tội lớn, thu hồi số lượng tài sản lớn cho nhà nước mà còn tham mưu cho Đảng, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành kịp thời hoạch định chính sách, đề ra các biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Với những thành tích nổi bật, lực lượng An ninh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị của đất nước, tạo môi trường chính trị ổn định để toàn Đảng, toàn dân ta vững bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những chiến công trong 70 năm qua các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh viết bằng tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo và cả máu xương. Hôm nay và mãi mãi về sau, những trang sử vẻ vang của lực lượng An ninh sẽ tiếp tục được tô thắm bằng thành tích, chiến công mới bởi các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh đang vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, bởi sự đùm bọc, tin yêu, giúp đỡ của nhân dân.

Minh Phương - Thu Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông