Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo hiếu dân tộc

09:27 19/05/2019

Chiều 17-5, Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức Tọa đàm về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo hiếu dân tộc. Đây là một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày của Bác (19-5-1890*19-5-2019).

Các nghệ sĩ CLB Biển Nhớ biểu diễn những bài ca dâng Bác

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng thưởng thức những bài ca dâng Bác và thảo luận về quan điểm của Bác về đạo hiếu dân tộc. Các bài luận đã chỉ rõ: Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng không những chỉ đạo đồng bào và chiến sỹ tập trung tinh thần và lực lượng chống thù trong giặc ngoài “Để giữ quyền Tự do và Độc lập” mà còn “cố gắng khơi dậy sức mạnh truyền thống văn hóa-Đạo đức dân tộc” để thực hiện chủ trương vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm

Người nhấn mạnh xã hội mới, đạo đức mới vừa thừa kế tinh hoa cũ mà phát huy giá trị mới cho phù hợp với xu thế phát triển, lại không xa lạ đối với các tầng lớp nhân dân.

Trên cương vị người đứng đầu nhà nước, Hồ Chủ tịch luôn thể hiện tinh thần kính già, yêu trẻ, tin tưởng vào thế hệ trẻ, đồng thời căn dặn Đảng ta phải chú trọng đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau…

Các bài luận cũng giới thiệu những tấm gương hiếu nghĩa trong lịch sử nước ta như cụ: Nguyễn Văn Trình, Châu Thuận Đình, Nguyễn Văn Tựu, Phạm Văn Thu…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông