Tuổi trẻ quận Đồ Sơn: Triển khai cài ứng dụng Bluezone

23:17 09/08/2020

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, quận đoàn Đồ Sơn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

Đoàn viên thanh niên phường Vạn Hương triển khai cài ứng dụng Bluezone

Theo đó, Đoàn thanh niên quận đã triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến lực lượng đoàn viên thanh niên. Đây là lực lượng nòng cốt, phản ứng nhanh trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận cũng phối các ban, ngành, đoàn thể địa phương ra quân tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tránh tụ tập đông người; bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch…

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha