Quận đoàn Kiến An: Chú trọng kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cốt cán chính trị tại các cơ sở Đoàn

17:46 06/01/2022

Bám sát chủ đề công tác năm “Thanh niên Kiến An khởi nghiệp, lập nghiệp”, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi quận Kiến An năm 2021 đạt những kết quả nổi bật. Trong đó, phải kể đến hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.
Tuổi trẻ CAQ Kiến An tích cực hỗ trợ các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Năm qua, cùng với triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố gắn với tuyên truyền chủ đề năm 2021 của quận, Ban Thường vụ Quận đoàn Kiến An đã tích cực triển khai, tuyên truyền thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17-5-2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Qua tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, đơn vị đã tiến hành đăng ký thực hiện các tiêu chí, lề lối công tác.

Đáng chú ý, trong năm, Quận đoàn Kiến An đã chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cốt cán chính trị tại các cơ sở Đoàn, theo phương châm “mỗi cán bộ Đoàn là một tuyên truyền viên, một báo cáo viên”. Toàn quận có 25 tuyên truyền viên, báo cáo viên của Đoàn, kịp thời giáo dục lý tưởng cách mạng, nắm bắt dư luận xã hội từ đó làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội cho thanh niên. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, năm 2021, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn Kiến An có công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. Tất cả các công trình, phần việc thanh niên khi được triển khai, đi vào thực tiễn cuộc sống đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông