Quận đoàn Ngô Quyền: 771 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

16:30 26/03/2019

Trong giai đoạn 2012 - 2019, Quận đoàn Ngô Quyền đã triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay nhằm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Qua đó, các cấp bộ Đoàn của quận Ngô Quyền đã giới thiệu được 921 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng; 1.154 đoàn viên ưu tú được giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp Đảng; 771 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng tăng đều theo các năm; tỷ lệ kết nạp Đảng ở khu vực trí thức trẻ, lực lượng vũ trang cao, đặc biệt là có đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là học sinh THPT (tiêu biểu là Đoàn trường THPT Thái Phiên)…

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông