Quận Dương Kinh: Phấn đấu năm 2018 tổng thu ngân sách đạt trên 330 tỷ đồng

16:56 10/01/2018

Trong năm 2017, quận Dương Kinh đã đạt được những kết quả nhất đáng ghi nhận về các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước

Đô thị Dương Kinh có nhiều khởi sắc

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất tăng 16,19%, trong đó giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 16,24%, thương mại - dịch vụ tăng 19,25%; nông, lâm, thủy sản tăng 1,59% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ.

Tổng thu ngân sách đạt 117,39% kế hoạch, trong đó thu trên địa bàn quận đạt 106% kế hoạch (vượt kế hoạch thành phố và HĐND quận giao). Môi trường đầu tư kinh doanh của quận được cải thiện, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp có khởi sắc.

Công tác quản lý đất đai, đô thị, TTXD và VSMT, Công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng – an ninh, TTATXH được tăng cường…

 Năm 2018, quận Dương Kinh phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 330 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất tăng 16,8%; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 19,3%. Tuyển mới học sinh lớp 1 tăng 3,9%; tuyển mới lớp 6 tăng 11,6%; số tổ dân phố văn hóa tăng 12%; giảm 86,9% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia); …

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, quận Dương Kinh trong thời gian tới tập trung thực hiện theo các kế hoạch, giải pháp cụ thể: Tăng cường quản lý công tác thu, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư, bố trí vốn đầu tư cho các dự án đủ điều kiện…

Xuân Hạ

 

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông