Quận Dương Kinh có 14.583 gia đình văn hóa

15:30 27/06/2018

Sáng 27-6, UBND quận Dương Kinh tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, tổng kết phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu.

 Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, Lê Lương trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Trong năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp các ngành trong quận Dương Kinh quan tâm triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc duy trì và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Hoạt động của phong trào đã đi vào cuộc sống, tạo thành nếp sống văn hóa trong tổ dân phố, dòng họ và gia đình, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào từng bước được chú trọng, giúp mỗi gia đình nâng cao ý thức, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Năm 2017, toàn quận có 14.583 gia đình văn hóa, đạt trên 89%, trong đó 11.093 gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt gần 78%, có 6 gia đình văn hóa tiêu biểu được thành phố khen thưởng, 25/66 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa…

Nhân dịp này, hàng trăm tập thể, cá nhân và gia đình văn hóa tiêu biểu được các cấp biểu dương khen thưởng.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha