Quận Dương Kinh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

23:07 28/05/2024

Ngày 27/5, UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Trong 5 năm (2019 - 2024) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; Quận ủy, HĐND, UBND quận Dương Kinh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; quá trình thực hiện đã bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Qua thực tiễn khẳng định đã phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và thu được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tập trung xây dựng lượng vũ trang nhân dân có số lượng phù hợp, chất lượng cao; nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; các quyết tâm, kế hoạch tác chiến trong khu vực phòng thủ được xây dựng đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế. Quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đã gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo đảm xử trí kịp thời, linh hoạt khi có các tình huống xảy ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực phòng thủ quận được giữ vững, nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBND quận đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng các tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong khu vực phòng thủ; quan tâm chế độ chính sách an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quân sự gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quận, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông