Quận Dương Kinh: Thu ngân sách đạt 60 tỷ 834 triệu đồng

09:38 25/03/2019

Trong tháng 2, quận Dương Kinh phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của quận đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: tổng giá trị sản xuất ước đạt 690 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 1419 tỷ đồng, đạt 16,57% kế hoạch, tăng 16,37% so với cùng kỳ.

Giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng16,22%. Giá trị thương mại-dịch vụ tăng 19,75%. Giá trị nông, lâm, thủy sản tăng trên 3%

Tổng thu ngân sách 2 tháng ước đạt 60 tỷ 834 triệu đồng, đạt 16,64% kế hoạch. Trong đó thu trên địa bàn quận ước thực hiện 37 tỷ 774 triệu đồng, đạt 20,15% kế hoạch.

Tính riêng trong tháng 2, thu tổng ngân sách là 18 tỷ 825 triệu đồng và thu trên địa bàn quận đạt 9 tỷ 825 triệu đồng. Đáng chú ý, có 1 số khoản thu chính như:Thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện 4 tỷ 500 triệu đồng, 2 tháng là 15 tỷ 42 triệu đồng, đạt trên 20% kế hoạch.

Thu tiền thuê đất ước thực hiện 850 triệu đồng, 2 tháng ước đạt 5 tỷ 114 triệu đồng, đạt 25,57 kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 2 tỷ 500 triệu đồng, 2 tháng là 4 tỷ 343 triệu đồng, đạt gần 13%...

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích