Quận Hải An: Tổng giá trị sản xuất tăng 27,7% so với cùng kỳ

16:20 21/12/2018

Hội đồng nhân dân quận Hải An vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Thành Văn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì; cùng dự có các đồng chí: Phạm Chí Bắc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận; các phòng, ban, ngành đoàn thể của quận cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND các phường.

Quận Hải An tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND quận khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND quận Phạm Chí Bắc cho biết, năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của quận đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trên địa bàn năm 2018 đạt 67.033,3 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 2.922,9 tỷ đồng, bằng 111,7% kế hoạch thành phố, 102,6% kế hoạch quận, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước năm 2018 đạt 890,9 tỷ đồng, bằng 109,1% kế hoạch thành phố, 104% kế hoạch quận, bằng 98,9% so với cùng kỳ.

Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển năm 2018 đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch tăng 16,3% so với cùng kỳ. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Công tác quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được quận quan tâm, chỉ đạo. Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được chú trọng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm.

Đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác giáo dục, y tế được đảm bảo; quốc phòng an ninh và trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại kỳ họp lần này, HĐND quận xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng của quận và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND quận bầu; thông qua tờ trình về việc quyết định dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng an ninh quận năm 2019; dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

HẢI HẬU - VŨ LIỄU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích