Quận Hồng Bàng: Tổng thu ngân sách ước đạt 1.538,18 tỷ đồng

17:09 14/12/2017

Năm qua, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn, giám sát chặt chẽ các nguồn thu từ thực hiện đề án cho thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông và tăng cường các nguồn thu từ đất, đôn đốc các khoản nợ đọng nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Hồng Bàng đã đạt vượt mức chỉ tiêu giao.

Thu tiền sử dụng đất ước đạt 755,099 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách của quận năm 2017 ước đạt 1.538,18/1.000,4 tỷ đồng, bằng 154% chỉ tiêu thành phố giao, bằng 140% KH quận đề ra. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh đạt 336 tỷ đồng, bằng 100% KH, bằng 134% so với cùng kỳ; thu quốc doanh đạt 1,452 tỷ đồng, bằng 182% KH; thuê đất đạt 181,275 tỷ đồng, bằng 165% KH, bằng 168% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 7,212 tỷ đồng, bằng 120% KH... Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất đạt rất cao, ước đạt 755,099 tỷ đồng, bằng 328% KH...

KC

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông