Quận Kiến An: Biểu dương 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tình hình mới giai đoạn 2013 - 2023

17:26 30/05/2023

Chiều 30-5, quận Kiến An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023 (chương trình phối hợp 09). Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, CATP; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An.
Các đại biểu dự hội nghị

10 năm qua, công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới giữa Công an với MTTQ Việt Nam quận Kiến An luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, đã phát huy được vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện phong trào, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Đơn cử, Công an quận đã làm tốt công tác phối hợp với MTTQ quận và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; hướng dẫn, tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng phong trào cũng như “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; chú trọng củng cố, phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT.

Thượng tá Vũ Xuân Tĩnh - Phó Trưởng CAQ Kiến An báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp

Mặt khác, chủ động tiếp nhận, kịp thời xử lý và thông báo kết quả các thông tin liên quan đến tình hình ANTT. Triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thì chủ trì phối hợp với Công an quận, các tổ chức thành viên, các ban, ngành có liên quan triển khai, đẩy mạnh thực hiện phong trào gắn với tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác; xây dựng, triển khai hiệu quả mô hình tổ hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Phong Doanh biểu dương các tập thể xuất sắc

Đồng thời, chủ trì, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào; vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn ANTT. Xây dựng các khu dân cư tự quản, đoàn kết trong thực hiện phong trào; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân; phát hiện, kiến nghị xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Phong Doanh biểu dương các cá nhân xuất sắc

Thông qua việc triển khai chương trình phối hợp, trên địa bàn quận đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp biểu dương, khen thưởng; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đem lại những kết quả to lớn trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Tại hội nghị, 12 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp 09 vinh dự được nhận Giấy khen của UBND quận.

Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn quận Kiến An đạt kết quả cao, đáp ứng tốt công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, CATP, đề nghị thời gian tới Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên quận cần tiếp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh…

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông