Quận Kiến An: Tổ chức gần 250 lượt tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

16:13 23/02/2024

Triển khai công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thời gian qua, quận Kiến An đã duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đặc biệt là đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung đông người.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, địa phương đã tổ chức gần 250 lượt tiếp công dân để giải quyết 156 vụ việc với sự tham gia của 255 người. Trong đó, tiếp thường xuyên là 230 lượt để giải quyết 139 vụ việc với sự tham gia của 203 người; tiếp định kỳ của lãnh đạo quận là 17 lượt giải quyết 27 vụ việc với sự tham gia của 52 người. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý 196 đơn thư; trong đó có 17 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo, 165 đơn kiến nghị.

Cũng trong năm, quận đã tiến hành 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Trong đó, có 1 cuộc thanh tra về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận từ năm 2022 chuyển sang. 8 cuộc thanh tra của năm 2023 có 1 cuộc thanh tra về việc thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND 3 phường: Văn Đẩu, Nam Sơn và Tràng Minh; 6 cuộc thanh tra thu chi tài chính, xây dựng cơ bản tại một số trường Mầm non, Tiểu học và 1 cuộc thanh tra trách nhiệm tại UBND 2 phường Lãm Hà, Phù Liễn.

Ngoài ra, địa phương đã ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và báo cáo, giao nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra thành phố theo qui định; chú trọng tăng cường kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo đúng quy định tại Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông