Quận Ngô Quyền: Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 17% trở lên

08:59 09/01/2018

UBND quận Ngô Quyền vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát động thi đua năm 2018.

Năm 2018, với nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, quận Ngô Quyền tập trung mục tiêu phát huy các tiềm năng, lợi thế của quận, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác thu, chi ngân sách và quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm.

Ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong đó, quận đặt chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tăng 7,5% trở lên; doanh thu các ngành dịch vụ do quận quản lý tăng 20% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 17% trở lên. Trên cơ sở đó, quận Ngô Quyền đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2018.

Tại hội nghị, các đơn vị và các Khối thi đua quận Ngô Quyền đã ký giao ước thi đua tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2018 “Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018” và thực hiện chủ đề năm của thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trao giấy khen tặng 11 tập thể và đại diện 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Thu Ninh

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông