Quận Ngô Quyền: Tháng 8, doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 400 tỷ đồng

14:43 13/09/2020

Theo thông tin từ quận Ngô Quyền, tháng 8, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quản lý đạt 16,970 tỷ đồng, tính chung cả 8 tháng đạt 107,510 tỷ đồng, đạt 48,88% kế hoạch năm, bằng 76,96% so với cùng kỳ.

Tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.468,360 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 17.511,930 tỷ đồng, bằng 56,39%  kế hoạch năm, bằng 97,05% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 8, doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 389,270 tỷ đồng, 8 tháng đạt 2.406,9 tỷ đồng, bằng 45,68% kế hoạch năm, bằng 75,49% so với cùng kỳ.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha