Quận ủy Đồ Sơn: Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ

14:56 23/08/2018

Ngày 18-8, Quận uỷ Đồ Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý và cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quận Đồ Sơn trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng thời, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị. Từ đó nâng cao được năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quận. 

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới của Quận uỷ tổ chức với 5 chuyên đề: Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Cục diện Thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Kỹ năng lãnh đạo trong việc xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng làm việc với báo chí truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông; góp phần trang bị và rèn luyện những kỹ năng cơ bản, quan trọng của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông