Quận ủy Đồ Sơn: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25

20:33 27/10/2020

Sáng 27-10, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động đạt hiệu quả cao, Quận ủy Đồ Sơn yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của quận và các địa phương, đơn vị, bảo đảm cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngân Phạm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông