Quận ủy Đồ Sơn: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

21:09 23/01/2019

Vừa qua, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được khen thưởng

Năm qua, Quận ủy luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương và địa phương. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội nộ được triển khai đồng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận được chú trọng, thường xuyên nắm bắt dư luận, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, bức xúc trên địa bàn.

Năm 2019, Quận ủy Đồ Sơn tập trung sự chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt chính sách cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác nội chính và bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời, thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; chú trọng thực hiện công tác nội chính, vải cách tư pháp và văn phòng cấp ủy.

Nhân dịp này, Quận ủy tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”  cho 1 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận, văn phòng cấp ủy của Đảng. Tặng giấy khen cho 9 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 3 chi bộ hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông