Quận ủy Đồ Sơn: Triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII)

09:56 24/08/2018

Sáng 22-8, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động của Ban thường vụ quận ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII).

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch của Ban thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; chương trình hành động của Ban thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; chương trình hành động của Ban thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, trao đổi thảo luận và liên hệ thực tiễn việc triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông