Quận uỷ Dương Kinh: Nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

09:36 03/07/2019

Chiều 2-7, Quận ủy Dương Kinh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, Quận uỷ Dương Kinh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, đạt kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội quận duy trì được ổn định và tăng trưởng; một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17,11%; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 18,8%. Thu ngân sách trên địa bàn  đạt 55,12% kế hoạch thành phố giao.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ tiếp tục được quan tâm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, mở rộng đối tượng được thụ hưởng và nâng cao giá trị các phần quà.

Tình hình ANCT, TTATXH được duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới, tăng cường và triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Quận ủy Dương Kinh đánh giá các chỉ tiêu đạt thấp, còn tồn tại và tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm đối với các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể quận theo chỉ đạo của Thành ủy; đánh giá 3 năm thực hiện các Chương trình số 08, 09,10,11,12,13 và 16 của Ban Thường vụ Quận ủy.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tăng cường chỉ đạo, điều hành với các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

Xuân Hạ

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông