Quận ủy Dương Kinh: Sinh hoạt chuyên đề thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế

10:08 08/12/2019

Quận ủy Dương Kinh vừa tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế.

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương - thông tin tới các đại biểu tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về sự cần thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. 

Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xây dựng chính quyền điện tử; áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động hành chính, dịch vụ công; tạo môi trường kinh doanh, sản xuất thuận lợi, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa TTHC, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông