Quận ủy Dương Kinh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28/NQ/TƯ

09:33 03/11/2019

Sáng 31-10, Quận ủy Dương Kinh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28/NQ/TƯ của BTV Thành ủy về xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Phó Bí thư Thường trực quận ủy Dương Kinh Nguyễn Minh Phương báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 tại hội nghị

Trong 10 năm qua, Quận uỷ, BTV quận uỷ Dương Kinh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28 của BTV Thành ủy.

 Bí thư Quận ủy Dương Kinh Đào Văn Ninh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết số 28 đạt được những kết quả thiết thực.

Đến nay, đảng bộ quận có 12 chi, đảng bộ, trong đó có 4 chi, đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở; đã thành lập 14 tổ chức đảng theo loại hình Nghị quyết số 28 với 63 đảng viên; 40 tổ chức công đoàn với 1.629 đoàn viên; 8 tổ chức đoàn, hội; giải thể 5 tổ chức đảng và 10 tổ chức công đoàn với 170 đoàn viên, 1 tổ chức đoàn với 17 đoàn viên.

Bên cạnh đó, kết nạp 98 đảng viên và 1.629 đoàn viên công đoàn, 406 đoàn viên, hội viên hội liên hiệp thanh niên.

Các chi, đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn quận trong thời gian qua luôn thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Nhất là đã tham gia với chủ doanh nghiệp về kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của quận.

Nhân dịp này, 5 cá nhân và 4 tập thể  có thành tích xuất sắc trong Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết số 28 đã được biểu dương, khen thưởng.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông