Quận ủy Hồng Bàng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16:41 24/01/2021

Sáng 23-1. Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể quận, các phường, các tổ chức cơ sở Đảng, các trường học thuộc quận.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của quận về công tác bầu cử của Trung ương, Thành phố; quán triệt Thông tri của Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ thị của UBND quận về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Quận ủy về công tác bầu cử; Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử quận; phổ biến Kế hoạch của UBND quận về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban thường vụ Quận ủy yêu cầu mỗi cấp ủy cơ sở phải bám sát Chỉ thị của Trung ương, thành phố và Thông tri của quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quận chào mừng thành công đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cập nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng kỳ niệm 60 năm ngày thành lập quận (05/7/1961 - 05/7/2021).   

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông