Quận ủy Lê Chân: Xác định chủ đề năm 2023 là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Quản lý đất đai, đô thị - Thực hiện chuyển đổi số”.

08:45 22/12/2022

Chiều 21-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân tổ chức Hội nghị lần thứ 12, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; quyết liệt chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, do đó 16/16 chỉ tiêu thành phố giao quận đã hoàn thành và một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt hơn 938 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch thành phố giao; trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 359 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch thành phố giao; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa bằng 110,6% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Quận ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Trần Thu Hương - Bí thư quận ủy phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, Quận ủy đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng kịp thời dư luận xã hội; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được thực hiện tích cực, các chỉ tiêu được giao đều hoàn thành vượt kế hoạch, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quận ủy chỉ đạo thành lập mới 5 chi bộ theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đạt 125% chỉ tiêu Thành ủy giao; kết nạp 188 đảng viên, đạt 113,9% chỉ tiêu Thành ủy giao.

Năm 2023, Quận ủy Lê Chân xác định chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Quản lý đất đai, đô thị - Thực hiện chuyển đổi số”. Để thực hiện thắng lợi chủ đề năm, Quận ủy Lê Chân xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu và 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Lê Chân đã đạt được trong năm 2022. Để triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí đề nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân đoàn kết, thống nhất phát huy tinh thần, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm của Thành phố và quận, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí đề nghị quận cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Lượng hóa cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng các tiêu chí rõ ràng, rõ người, rõ tiến độ thời gian, có đánh giá kiểm điểm tiến độ công việc, chỉ tiêu theo từng tháng, quý để có kế hoạch thực thiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; Vận động quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước;tổ chức nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị quận cần nắm vững tình hình dư luận nhân dân để định hướng dư luận, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng trong nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh; giải quyết tốt đơn thư, không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến, đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương đề nghị cấp ủy, chính quyền quận Lê Chân quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo nhà nhà, người người cùng có Tết.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông