Quận ủy Lê Chân: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

17:49 22/05/2020

Sáng 22-5, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ quận. Tới dự có đồng chí Đặng Đông Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong đảng bộ quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đảng.

Phó Chủ nhiệm UBKT thành ủy  Đặng Công Anh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng tới 2 Đảng viên 

Đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong các tổ chức đảng và của UBKT các cấp đã góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trong nhiệm 2015 - 2020, Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ quận đã tiến hành kiểm tra 222 lượt tổ chức đảng và 486 lượt đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, các cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tự phê bình, tự soi, tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (Khóa XI, XII).

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Phiệt tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; phân công các đồng chí cấp ủy viên, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, các tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

Cùng với việc giám sát thường xuyên, các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện giám sát chuyên đề, nhiệm kỳ qua, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành giám sát 434 lượt tổ chức đảng và 1.086 lượt đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Lê Chân đã thi hành kỷ luật 49 Đảng viên; cách chức 1 Đảng viên; khai trừ 5 Đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách.

Phó Bí thư thường trực quận ủy Phạm Văn Tân trao tặng giấy khen tới các tập thể, cá nhân

Nhiệm kỳ tới (2020 - 2025), UBKT Quận ủy tập trung vào công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm trở thành một trong những nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong đảng, đặc biệt là kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp ủy cơ sở đảng chỉ đạo thực hiện chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 44 Đảng viên (trong đó có 2 Đảng viên thuộc Đảng bộ quận Lê Chân). Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích